PIANOBETON / STYROBETON

Czym jest pianobeton?

Pianobeton jest materiałem powstałym w wyniku zmieszania zaczynu bądź zaprawy cementowej z pianą techniczną. W stanie niezwiązanym jest materiałem plastycznym lub płynnym posiadającym właściwości samopoziomujące. Pianobeton może być produkowany bezpośrednio na budowie w urządzeniach spieniająco-pompujących lub być produkowany na wytwórniach betonu towarowego i dostarczany na budowę w postaci gotowej do użycia. Przykładem takiego betonu jest pianobeton INSULARIS PIANO firmy CEMEX. Pamiętać należy, że pianobeton produkowany na wytwórniach betonu podlega ścisłej kontroli jakości zarówno materiałów wsadowych jaki i wyrobu gotowego, tak więc możemy być pewni co do jego właściwości.

 

Właściwości pianobetonu

Pianobetony charakteryzują się:
- niską gęstością czyli niewielką masą własną pozwalającą odciążyć budowlę; gęstości pianobetonu wahają się przeważnie w przedziale 300-1000 kg/m³,
- wysoką izolacyjnością cieplną pozwalającą na znaczne oszczędności energii,
- odpornością ogniową – jako materiał na bazie cementu pianobeton posiada najwyższą klasą ognioodporności A1,
- wysoką w porównaniu do konkurencyjnych materiałów wytrzymałością na ściskanie,
- płynną konsystencją pozwalająca na szybkie i łatwe układanie, wyrównywanie i zagęszczanie warstw mieszanki.

 

Gdzie stosuje się pianobeton?

Pianobetony mają zastosowanie jako materiały izolacyjno-konstrukcyjne, izolacyjne, a czasami wypełniające. Pianobetony najczęściej wykorzystywane są zamiast styropianu lub styroduru pod jastrych podłogowy oraz na warstwy izolująco–wyrównujące na dachach i stropach. Z odpowiednio zaprojektowanego pianobetonu wykonać można również warstwy o niewielkim spadku. Mogą być również wykorzystywane na tarasach lub balkonach. Pianobeton ze względu na swój ciężar chętnie wykorzystywany jest jako warstwa wypełniająco-izolacyjna do stosowania podczas rekonstrukcji i remontów np. drewnianych konstrukcji stropów. Pianobetony mogą być również wykorzystywane jako materiały wypełniające, gdzie ze względu na swą płynność doskonale wypełniają różnego rodzaju zbiorniki, wykopy czy przestrzenie międzyrurowe. Pomimo, iż pianobetony znane są w Polsce od kilkudziesięciu lat w dalszym ciągu prowadzone są badania na temat innych zastosowań wśród których wymienić należy np. zastosowanie pianobetonu jako podbudowa w budownictwie komunikacyjnym.

 

Czym jest styrobeton?

Styrobeton to zaprawa styropianowo-cementowa, która służy do wypełniania konstrukcji w celu termoizolacji. W ostatnim czasie styrobeton jest bardzo popularnym materiałem budowlanym. Do stworzenia wartościowej mieszanki należy użyć cementu, styropianu granulowanego oraz wody. Proporcje do wytworzenia styrobetonu są zawsze zbliżone, natomiast ilość poszczególnych składników zależy oczywiście od potrzebnej ilości mieszanki. Do przygotowania 250 litrów mieszanki materiału izolacyjnego należy zmieszać 35 litrów wody, 200-litrowy worek z granulatem oraz 50 kilogramów cementu. Należy pamiętać o tym, że maksymalny czas mechanicznego mieszania styrobetonu wynosi około 5 minut, a przekroczenie tego limitu spowoduje zmianę parametrów termoizolatora. Tak powstałą masę wylewamy na przygotowane podłoże i wyrównujemy pacą, a ewentualne pęcherze usuwamy grabiami malarskimi. Styrobeton należy wyrównać w taki sposób, aby powierzchnia była gładka i równomierna. Dalsze prace możemy wykonywać po stwardnieniu materiału, czyli po upływie doby. Wylewkę styrobetonową można również wykonać z dodatkiem piasku. Na 100-litrowy worek styrobetonu należy użyć 3 kilogramów piasku, 6 litrów wody i 12,5 kilogramów cementu. Wykonanie mieszanki należy rozpocząć od wlania wody do mieszadła, dodania cementu w celu stworzenia płynnej masy, wsypania piasku, a na końcu kruszywa.

 

Zastosowanie styrobetonu

Styrobeton to materiał o szerokim zastosowaniu. Przede wszystkim pełni funkcję warstwy izolacyjnej i akustycznej. Sprawdza się również jako wypełnienie pomiędzy elementami instalacji sanitarnych, jest warstwą wykończeniową i wypełniającą konstrukcje stropów. Jest stosowany w mieszkaniach, obiektach komercyjnych i budynkach użyteczności publicznej. Styrobeton jest używany do ocieplenia ścian fundamentowych, płaskich dachów, tarasów, basenów i wyrównania nierówności stropodachu. Może być stosowany zarówno w nowo powstałych, jak i istniejących stropach. Jest stosowany przede wszystkim do wypełnienia poziomych konstrukcji nośnych. Styrobeton jest nowym zamiennikiem styropianu, styroduru, polytagobetu i keramzytobetonu.

 

Jakie są zalety styrobetonu?

Rośnie popularność stosowania styrobetonu w miejscach użyteczności publicznej i domach prywatnych. Zaletą tego materiału jest lekkość, która wyróżnia go na tle innych materiałów, niewielkie obciążenie konstrukcji i bardzo dobre właściwości termiczne. Ponadto styrobeton jest doskonałym izolatorem akustycznym. Zastosowanie styrobetonu skraca czas pracy i ogranicza koszty, poza tym nie zanieczyszcza otoczenia i nie wymaga składowania. Korzyścią stosowania styrobetonu jest eliminacja ryzyka odkształcania się, które występuje w przypadku innych materiałów. Styrobeton chroni instalacje przed uszkodzeniami, doskonale wyrównuje podłoże i ma niską gęstość, co umożliwia zastosowanie go do różnych powierzchni, a jego układanie i wyrównywanie odbywa się sprawnie. Styrobeton to materiał elastyczny, który amortyzuje wszelkie uderzenia i drgania. Ceni się jego szybkość wiązania i możliwość wykonywania kolejnych prac już po 24, a maksymalnie 48 godzinach. Te cechy sprawiają, że lekkie wylewki styrobetonowe są coraz bardziej pożądane. Styrobeton jest szczególnie wysoko ceniony w krajach narażonych na trzęsienia ziemi, gdyż ma relatywnie wysoką wytrzymałość konstrukcyjną. Co więcej, styrobeton jest jednym z materiałów do wykonywania gotowych ścian budynków, który wyróżnia odporność na uszkodzenia i mała liczba połączeń.

 

Przygotowanie podłoża pod styrobeton

Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod styrobeton. Miejsce układania mieszanki należy przede wszystkim dokładnie oczyścić. Jeśli jest taka konieczność, należy wykonać izolację z folii lub papy, a wszelkie wystające elementy zabezpieczyć. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można przejść do zastosowania styrobetonu, pamiętając o zachowaniu kilku zasad. Minimalna grubość wylewki powinna wynosić około 5 cm, natomiast kąt nachylenia nie może być większy niż 30 stopni. Styrobeton powinien wyschnąć samodzielnie – nie zaleca się stosowania urządzeń ogrzewających. Jeśli styrobeton służy do wyrównania podłóg i stropodachów, zaleca się wykonanie dodatkowej gładzi cementowej o maksymalnej grubości 4 cm.

 

Zapraszamy do współpracy !